Konspekty spotkań

0. Poziom ewangelizacyjny

I. Spotkania na pierwszy rok formacji.

Jest to pełny cykl spotkań, zgodny z tematami ustalonymi jako obowiązujące w formacji w Odnowie w Duchu Świętym w diecezji gliwickiej (2004) - niektóre tematy rozbite są na kilka spotkań. Spotkania przygotowali Maciej Górnicki i Sławomir Zatwardnicki. Plik jest w formacie MsWord.
Pobierz plik. Tematy: 1. Modlitwa osobista, 2. Czytanie Pisma Św. jako słowa życia, 3. Oddychanie duchowe, 4. Życie z wiary, 5. Modlitwa we wspólnocie i uwielbienie, 6. Rozumienie Bożego prowadzenia i posłuszeństwo Bogu, 7. Podstawowe zasady rozeznawania duchowego. Trzy różne wpływy: Bóg, zły duch, własna natura+świat. 8. Wzrastanie w dobrym i odwracanie się od zła, 9. Walka duchowa, 10. Świadectwo, 11. Osobiste poznanie Boga i upodobnienie się do Niego, 12. Naprawianie zła, 13. Dojrzałość duchowa a psychologiczna: relacja ja-Bóg, ja-inni oraz ja-ja sam, 14a. Duch Święty - co czyni?, 14b. Duch Święty - jakich udziela darów?, 15. Wspólnota i moje miejsce w niej, powołanie i służba, 16. Kościół - wspólnota wspólnot.

Spotkania po ewangelizacji (alternatywne)

Dobrym materiałem bezpośrednio po ewangelizacji jest 8 spotkań nad Ewangelią Jana.
Potem - można posłużyć się różnymi pomocami (zobacz. schemat formacji). Można wykorzystać niektóre z poniższych materiałów:

II rok formacji

Jak wynika ze schematu formacji - drugi rok formacji jest już "wielowątkowy"

III. Późniejsze lata

Jeśli nie zaznaczono autora danych materiałów, jest nim autor tej strony. Konspekty są dokładnie w takiej formie, jak przygotowywałem na swój użytek. Jeśli chcesz poprowadzić na ich podstawie własne spotkanie - powinieneś je przemodlić i dopisać własne uwagi, pytania pomocnicze itp. oraz zastanowić się nad dostosowaniem całego spotkania do Twojej konkretnej grupy.

Ogólnie o spotkaniach w małych grupach:

Typy spotkań - wprowadzenie

Klucz do tematyki:

Relacja z Bogiem
Biblia
Życie
Wspólnota
Doktryna
Czynienie uczniów/świadectwo
Zangażowanie na zewnątrz

macminer