Życiowe ciężary...

konspekt spotkania w małej grupie

I. Skąd się biorą i jakiego rodzaju rzeczy ciążą nam w życiu

Wj 6,6-7 (ciężary egipskie)

Lb 11,11-12 (ciężar ludu w sercu Mojżesza)

Ps 38,4-5 (ciężar grzechu)

Jr 23,33-40 (ciężar Prawa Bożego)

Mt 11,28-30 (ciężar oddania się Jezusowi — jest lekki)

Ga 4,31-5,1 (ciężar nieaktualnego prawa)

Dz 15,28-29 (ciężar przepisów)

2Kor 11,28-29 (ciężar troski)

Syr 13,2-4 (ciężar zależności od bogacza)

Ga 6,2-5 (ciężar własny i cudzy)

1J 3,11-18 (religijność jest nieprawdziwa, gdy jest zwrócona tylko do Boga, z pominięciem bliźnich)

Koh 4,8-12 (dwóm jest lepiej niż jednemu)

II. Jaka jest relacja prawa (zasad, reguł) do trudu/ciężaru.

Rdz 3,15-19

IV. Jakie są trudy wynikające z „umowy” społecznej.

V. Wnioski.