Rozeznawanie woli Bożej w życiu. Od dużych decyzji do codzienności. Wierność.

Konspekt spotkania w małej grupieGłówny fragment do rozważenia: Ef 4

Uwaga: pytania w ramce są dla grup bardziej zaawansowanych

Ef 4,1.14-15

1. Do czego jesteśmy powołani? (kluczem jest słowo „wzrost ku ...”)

2. Pod jakim względem nie mamy być jak dzieci? (Można porównać z Łk 18,17 i 1Kor 13,11 oraz Mt 10,16)

Ef 4,17-19

3. Jakie dwa powody wymienia Paweł, dla których poganie nie mogą doświadczyć życia Bożego?

4. Co może oznaczać w praktyce „nieczułość sumienia”? (pozwól, żeby uczestnicy podzielili się zarówno przykładami z własnego życia, jak i społeczeństwa)

5. Jaki jest skutek nieczułości sumienia? (tu również poproś, żeby uczestnicy spróbowali się zastanowić nad dalszymi konsekwencjami braku „refleksji moralnej” we własnym życiu)

Ef 4,20-25

6. Jaki jest sposób, by wzrastać duchowo, by nasze decyzje były coraz bardziej zgodne z wolą Bożą? (odpowiedź jest w w. 23)

7. Dlaczego Paweł mówi o odnawianiu swojego myślenia? Dlaczego dobre myślenie jest tak ważne?

Ef 4,26-27

8. Wg. w. 26: Czy sam gniew (czyli reakcja emocjonalna) jest grzechem? (Nie, ale może pociągnąć do grzechu!)

9. Co mogą oznaczać tajemnicze słowa „niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce”? (człowiek często nie umie zapanować nad emocjami, ale grzech pojawia się dopiero, gdy jeśli pozwala, by emocje kierowały jego zachowaniem w sposób długotrwały — „do zachodu słońca”)

10. Jaki z tego wniosek dla nas? (pozwól wypowiedzieć się w sposób swobodny) Możesz podsumować wypowiedzi, zwracając uwagę, że człowiek nie ma bezpośredniej władzy nad swoimi emocjami, ale może je „wychowywać”, nie poddając się im.

11. Dlaczego Paweł zaraz dodaje „nie dawajcie miejsca diabłu”? (Bo właśnie przez brak panowania nad emocjami dajemy miejsce diabłu!)

Ef 4, 28-32 por. Kol 3,3-10

12. O jakiego rodzaju decyzji mówi Paweł w w. 28? (zmiana całego sposobu na życie)

13. W w. 31 Paweł mówi, że jednak ma zniknąć gniew. Jak powiązać to z 26? (Nie można gwałtownych i złych emocji usunąć od razu, ale stopniowo — owszem)

Przeczytaj teraz 2P 1,5-10

14. Co oznacza „powołanie i wybór”? (Decyzje/cele życiowe o zasadniczym charakterze)

15. Co każe czynić Piotr, żeby umocnić swoje powołanie? (starać się o kolejne „cechy” chrześcijanina)

16. Czy kolejność „cech” ma tu jakieś znaczenie (tak, bo rzeczywiście rozwój przebiega od gorliwości, poprzez ... powściągliwość ... aż do doskonałej miłości)

16a. Przeczytaj Rz 12,1-2. 10-21. Ten fragment może być inspiracją i pytaniem, czy nie zapomnieliśmy o jakichś fundamentalnych wyborach życiowych. Jeśli jest czas — podzielcie się własnym rozumieniem tego tekstu.

17. Jakie wnioski dla własnego życia możesz wyciągnąć z dzisiejszego spotkania? W jaki sposób możesz zapanować nad małymi, codziennymi decyzjami i wyborami?