Hiob

Konspekt - spotkanie w małej grupieHiob - mężczyzna, który tak jak Jakub czy Abraham jest wierny Bogu, lecz potrafi się z Nim spierać. Nie po to, by zarzucić Mu brak słuszności, ale by dociec głębszej prawdy o Bogu, by lepiej poznać Boga. Hiob w swym rozumowaniu cały czas jest bardzo blisko zrozumienia dróg Bożych, ale ciągle brakuje mu jednej rzeczy: poznania żywego Boga

 

1. Cechy charakterystyczne mężczyzny - co jest jego siłą, a co słabością.

 

2. Sprawiedliwość Boża

 

3. Elementy właściwej i niewłaściwej postawy moralnej:

Mimo wszystko - w kontekście całej księgi - czytelnik dochodzi do wniosku, że moralność nie jest receptą na właściwe służenie Bogu. Zapewne jest potrzebna, ale niewystarczająca, skoro nawet człowiek żyjący ze wszech miar moralnie może nie odczuwać przyjaźni Boga.

 

4. Bóg żywy i rozmowa z Bogiem.