Jak działa Duch Święty?

Konspekt konferencji1. Dlaczego mówienie o darach Ducha Świętego nic nie daje? Mówiłem już tyle katechez o Duchu Św., wspólnocie, darach zwyczajnych i charyzmatach Ducha Świętego i posługach, a tu nic...

  1. Ducha nie ma?
  2. we mnie działa, a w innych nie chce?
  3. nie pozwalamy Mu działać tak, jak On chce i może działać?

2. Podział na małe grupy: dzisiaj będą grupy bez animatora, a tylko ze „sprawozdawcą” i będą wplecione w tok konferencji

3. Fragmenty mówiące o tym, jak działa Duch Święty

J 16,5-15

Ef 1,17-23

1Tes 2,13

4. Co przeciwstawia się głosowi Ducha:

W rzeczywistości przez większą część czasu słuchamy: własnych potrzeb, własnych upodobań, własnych lęków, własnego doświadczenia. Głos Boży może do nas dotrzeć tylko wtedy, kiedy świadomie podejmujemy trud słuchania go. Głos szatana natomiast jest dość zgodny z naszym naturalnym (tj. upadłym) człowiekiem, dlatego słuchanie podszeptów szatana przychodzi niezauważone.

5. Szatan — ojciec kłamstwa.

(sugestie:

6. Różnica między głosem Ducha Bożego a szatana, mówiących o grzechu.

Potępienie

Przekonanie

Pochodzi od szatana

Pochodzi od Boga

Jest niejasne, ogólnikowe

Jest dokładne, konkretne

Prowadzi do beznadziei, poczucia braku wyjścia

Daje nadzieję i praktyczne kroki do rozwiązania

Przychodzi z destruktywnym szkalowaniem

Przychodzi z potwierdzeniem miłości

Powinno zostać odrzucone

Powinno zostać serdecznie przyjęte

7. Praktyczna wskazówka do utrudnienia działania szatanowi, a ułatwienia Duchowi: zapisywanie tego, co przychodzi mi w sercu na modlitwie. Schemat ACTS (adoracja, wyznanie grzechów, dziękczynienie, prośba)

8. Modlitwa

Będziemy się modlić wspólnie o te dary