Rozwój obowiązkiem chrześcijanina.

Konspekt konferencjiJ 14,1-7; 10,10; 14,16.26; 15,2.8 Flp 3 2Tm 3,17 Jk 1

4 wymiary:

Co jeszcze znaczy rozwój psychologiczny; Kryteria dojrzałej osobowości:

(wg. Nowaka)

Poczucie własnej wartości (odpowiedzialność, indywidualna rola, praca)

Poczucie bezpieczeństwa (doświadczenie, przyjaźń, samoakceptacja)

Zaufanie do samego siebie (samodzielność w myśleniu, autonomia, obiektywizm)

Rozumienie samego siebie (korelacja między działaniem a motywacjami)

Rozumienie innych

Dojrzałość uczuciowa (rozwiązuje, a nie odreagowuje problemy, zdolność adaptacji)

Integracja psychiczna (także społeczna)

oraz dojrzałej wiary:

Samopoznanie siebie

Nie oczekuje nagrody ziemskiej

Niesie pokój

Autentyczna miłość bliźniego

Nie utożsamia się z religią

Cieszy się autonomią sumienia

Pielęgnuje życie sakramentalne