Świadczyć o Jezusie

- konspekt spotkania metodą Ewangelicznej Rewizji Życia

I. (Widzieć)

II. (Osądzić)

III. (Działać)

Łk 12,35-40. 49-53

Łk 18, 8b