Uczniostwo

podstawowe teksty do przeczytania i refleksji (w domu)Łk 18,28-30. Nagroda za zdolność „brania w nawias”.

Łk 12,4-7. Bóg czuwa nad swymi uczniami

J 6,27-29.37-40. Ostateczna obietnica — J. wszystkich przyprowadzi do Ojca

Łk 19,11-26. Dary Boże trzeba wykorzystywać.

Pytania.

  1. Jak doświadczasz życia Słowem Bożym?
  2. Czy jesteś gotów „brać w nawias” swoje doświadczenie życiowe?
  3. Swój majątek?
  4. Swój czas?
  5. Swoje relacje do drugich?
  6. Czy pytasz Boga o to, jak masz patrzeć na swoją przeszłość?
  7. Czy pytasz Boga o konkrety związane z dniem dzisiejszym?
  8. Czy doświadczasz mocy Ducha Świętego?