Jezus objawia Ojca

Konspekt konferencji + materiał do spotkania w małej grupieMy podchodzimy do Boga z naszymi oczekiwaniami i z naszymi wyobrażeniami o Bogu. Jeśli tak czynimy, to zupełnie zamykamy się na działanie Boga. Jeśli widzimy Boga na swój obraz i podobieństwo, jeśli nasze rozumowanie ogranicza się do tego, co znamy z własnego doświadczenia, to nie możemy przyjąć łaski, bo ona przekracza zupełnie nasze doświadczenie (Mk 6,4-6). Misją Jezusa było pokazać Boga takim, jakim jest - objawić Boga przez czyny, słowa i znaki.

Dlaczego Jezus nie dał nam po prostu kodeksu moralnego, na wzór Mojżesza w ST, albo traktatu teologicznego? Właśnie dlatego - jeśli ktoś jest chory, trzeba go wyleczyć, a nie instruować, jak zachować zdrowie (Mk 2,17). „Strategię” Jezusa można pokazać w następujący sposób:

Teksty do spotkania w małej grupie:

J 3,3-21: Istota misji Jezusa

J 6,60-63: Myślenie ludzkie nie nadaje się do zrozumienia rzeczy Bożych (także 1Kor 2,7-15)

J 8,31-34: Człowiek zniewolony grzechem nie jest w stanie zrozumieć prawdy Bożej, musi pozwolić, aby Chrystus wyzwolił go i powoli zmieniał jego myślenie

J 12,44-50: Posłanie Jezusa nie ma w sobie nic z ludzkiej mądrości, jest czystym słowem Ojca

J 14,16-17:

J 14,25-31: Misja Jezusa stanowi całość z misją Ducha Świętego

J 15,12-17: Misja Jezusa to objawić Boga takim, jakim jest - Boga, który jest miłością i który chce, by ludzie znali Go nie jak niewolnicy, bezmyślnie wykonujący nakazy pana, ale by poznali go jak przyjaciele (rozważyć, co charakteryzuje prawdziwą przyjaźń!)