Jak panować nad czasem. Obowiązki rodzinne i zawodowe a wspólnota.

Konspekt spotkania w małej grupieGłówny fragment do rozważenia: Łk 14,26-35

 

1. Zapytaj, czy uczestnicy mają poczucie, że często czas „wycieka przez palce”? Czy łatwo jest im zdążyć ze wszystkimi obowiązkami i jeszcze mieć czas na „luksus” modlitwy osobistej i czytania Pisma? Zachęć, żeby wypowiedziało się przynajmniej kilka osób.

2. Zapytaj, jakim wartościom hołduje współczesne społeczeństwo? Czy stanowią one jakąś wyraźną hierarchię? Czy ludzie mają ochotę i siłę do refleksji nad tym co ważne? Jeśli nie — dlaczego? Jeśli tak —to w jakich sytuacjach ludzie popychani są do takiej refleksji?

Łk 14,26-35. Trudny fragment, ale jeśli go nie przyjmę — Jezus mówi twardo, że nie mogę w ogóle być Jego uczniem!

3. Jaką zasadę chce Jezus zilustrować, mówiąc o planowaniu wydatków na budowanie wieży? (28-30) (Środki muszą być adekwatne do celu; jeśli chcę osiągnąć cel muszę się liczyć z kosztem)

4. Jaką cechą ma się wykazać król, który wyprawia się na wojnę? Co musi zrobić, aby wygrać? (31-33) (Przewidywaniem, roztropnością, umiejętnością liczenia, porównywania posiadanych środków z zamierzonym celem)

Przeczytaj teraz Mt 13,44-46.

5. Jakie wyrażenie jest wspólne w obydwu przykładach? (sprzedał wszystko co miał...)

6. Jaką prawdę chce uzmysłowić nam Jezus poprzez te krótkie przypowieści? (że królestwo niebieskie jest naczelną wartością, że jest bezcenne)

Przeczytaj Mt 16,24-26

7. O jaką myśl fragment ten rozszerza wcześniejszy cytat z Łk? (że bycie uczniem Jezusa jest równoznaczne z ocaleniem duszy od zguby, a to jest najważniejszą rzeczą dla człowieka)

8. Jaki w świetle powyższej zasady i cytatów z Mt jest sens słów o nienawiści całej swojej rodziny i siebie samego? (Łk 14,26) (Można pozwolić na małą dyskusję — wniosek powinien być podwójny: że Jezus każe mieć jasną hierarchię wartości i że istnieją sytuacje, w których trzeba się opowiedzieć albo-albo).

9. Przypomnijmy sobie, jak tę samą zasadę na poprzednim spotkaniu nazwał św. Paweł w Ef 4? (chodzi o śmierć starego człowieka i przyodzianie się w nowego).

→ Ważne jest, żeby słowa o „wyrzekaniu się wszystkiego, co posiada” i „nienawiści rodziny” rozumieć w kontekście, w którym zostały wypowiedziane.

1Kor 9,24-27: Konieczność rozsądnego podejścia do życia i zapanowania nad sobą (nie walczyć „na oślep”)

10. Co ma na myśli Paweł mówiąc, że nie biegnie na oślep? (że wie, jaki jest cel biegu)

11. Co chce nam uświadomić Paweł mówiąc o przygotowaniach do zapasów (że zwycięstwo kosztuje)

12. Czy dostrzegasz tu jakieś podobieństwo do wcześniejszego fragmentu z Łk? Jakie?

Flp 3,10-14: Życie jest doświadczaniem trudów i radości na przemian — ważne jest, by znać kierunek i się go trzymać.

Rz 14,1-18: Dobro drugiego powinno być naczelnym celem działania. Dobrze rozumiana tolerancja.

Rz 12,2-8 oraz Hbr 10,24-27

13. Paweł nawiązuje w Rz 12,2 do tematu poprzedniego spotkania: co musimy robić, żeby móc rozpoznawać wolę Bożą? (przemieniać się przez odnawianie umysłu)

14. W jaki sposób mamy to robić i skąd mamy brać inspirację do tej przemiany? (poprzez wspólnotę chrześcijan, w której są różne uzupełniające się dary)

15. Na czym ma polegać troska chrześcijan o siebie nawzajem?

16. Co się stanie z chrześcijaninem, który zlekceważy swój rozwój duchowy?

17. Podsumowanie: zapytaj, czy przychodzi komuś do głowy jakieś praktyczne rozwiązanie problemu mnóstwa obowiązków zawodowych/rodzinnych, które utrudniają rozwój chrześcijański? (Mogą być różne sugestie: planowanie czasu, uzgodnienie z innymi członkami rodziny, że codziennie chcę mieć swoje kilkanaście minut dla Boga, rezygnacja z niektórych propozycji pracy itp.)

18. Zakończ modlitwą — najlepiej prośbą o Boże prowadzenie w codziennym życiu.

Łk 16,1-13: Tego cytatu nie da się zrozumieć, jeśli nie przyjmiemy że istnieje pewna hierarchia celów: oczywiście Jezus nie pochwala nieuczciwości, ale umiejętność wykorzystania „mamony” w taki sposób, żeby służyła dobremu celowi.