Oddychanie duchowe — wdech duchowy

Konspekt konferencji1. Duch — spiritus — pneuma — ruah

Tchnienie — powietrze — oddychanie — inspiro — pneumatyczny

Powiązanie etymologiczne i symboliczne „ducha” z oddychaniem jest oczywiste. „Oddychanie duchowe” to trochę pleonazm, ale potrzebny

2. Oddychanie duchowe — krótkie przypomnienie, co to jest.

3. Mówienie o oddychaniu: zbytnia koncentracja na wydechu!

  1. Co się stanie, jak wypuścimy powietrze, a nabierzemy próżni?
  2. Co się stanie, jak będziemy oddychać w szczelnym pomieszczeniu?
  3. Jaki z tego wniosek?

4. Co oznacza „wdech duchowy”? Zwrócić wzrok na Jezusa. Kontemplować oblicze Jezusa — patrz „Novo millennio ineunte”.

5. Jak w praktyce wdychać:

  1. Bardzo wiele sposobów wdychania!
  2. Istotne jest, żeby nie robić czegoś „dla” Boga — tak często jesteśmy nauczeni, że się wysilamy, ale jakby dla obcej osoby, ale żeby robić „z” Bogiem i „w” Nim.
  3. Rozważanie — modlitwa myślna

  1. Wielbienie Pana słowami
  2. Cicha adoracja/kontemplacja
  3. Czytanie duchowe
  4. Rozmowa „duchowa”

6. Cytaty do przemyślenia: Mdr 10,8-14; Ef 5,15-20 Kol 3,1-4. 15-17 Flp 3,12-16 Ef 4,17-24 Ga 2,20-21