Czynniki tworzące wspólnotę: 

Czynniki burzące wspólnotę: