Modlitwa wstawiennicza

Konspekt - spotkanie w małej grupiePytania wstępne (widzieć)

Jak się modlisz za innych?

Co czujesz, kiedy się modlisz za innych?

Co czujesz, kiedy nie widzisz efektów tej modlitwy?

Czy powtarzasz modlitwę wstawienniczą, kiedy nie widzisz efektów poprzedniej?

Dlaczego Bóg może nie chcieć powtarzania modlitwy wstawienniczej?

Dlaczego Bóg może chcieć wielokrotnej modlitwy (vide św. Monika)?

Co zmienia się w wyniku modlitwy wstawienniczej?

Jaki jest zawsze ostateczny cel Boży dla każdego człowieka? (Rzeczy ostateczne!)

Jaka jest różnica modlitwy wstawienniczej „po cichu” a modlitwy słyszalnej?

Osądzić

Teksty:

Jk 5,14 Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana.

5,15 A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.

Łk 21,34 Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka,

21,35 jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.

21,36 Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.

Kol 04,03 Módlcie się jednocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam podwoje /dla/ słowa, dla wypowiedzenia tajemnicy - Chrystusa, za co też jestem do tej pory więźniem,

04,04 abym ją obwieścił tak, jak winienem /ją/ wypowiedzieć.

1Krl 13,06 Wobec tego król zwrócił się do męża Bożego, mówiąc: Przejednajże oblicze Pana, twego Boga, [i pomódl się za mnie], abym odzyskał władzę w swojej ręce! Wtedy mąż Boży przejednał oblicze Pana i wnet król odzyskał władzę w swojej ręce i znowu stała się taką, jak poprzednio.

Jdt 08,31 A teraz módl się za nami, ponieważ jesteś kobietą pobożną, a Pan ześle deszcz i napełni nasze cysterny i nie będziemy mdleli z pragnienia.

Pytania do tekstów (można wykorzystać w trakcie czytania lub dać najpierw teksty do przemyœlenia, a potem razem odpowiedzieć na pytania):

Działać

Jakie praktyczne wnioski płyną z tych cytatów odnośnie modlitwy wstawienniczej?

Jakie powinniśmy mieć nastawienie, modląc się za kogoś?

Czy wszystko jedno, w jaki sposób modlimy się za siebie nawzajem?