Uczniostwo — spotkanie wstępne

 1. Za kogo się uważasz? (wybierz jedno, najpełniej opisujące twoją relację do Boga):

Dz 11,26 (pierwszy raz nazwano uczniów chrześcijanami)

 1. Jakie elementy obejmuje relacja uczniostwa? (Przede wszystkim: wiara, przyjęcie ofiary Chrystusa i Jego Ducha oraz naśladowanie Chrystusa)
 2. Łk 10,23-24 słuchanie

  Mk 1,15; Łk 24,47 (metanoeite) zmiana myślenia (por. Mt 27,3 — nawrócenie powierzchowne)

  1Kor 3,1; Ga 4,1-7 przechodzenie pewnych etapów

  Ga 3,3; Łk 9,61-62 konsekwencja

  Łk 14,26-27.33 noszenie krzyża i zaparcie się siebie

  Kol 3,1-3 aktywne wzrastanie

 3. Co oznacza dla ciebie „być uczniem Jezusa”?
 4. Jak byś określił ogólny plan życia obowiązujący uczniów Jezusa?
 5. Co znaczy „czynić uczniem” (Mt 28,19)?
 6. Dlaczego obowiązkiem ucznia jest „czynić uczniów”?
 7. Nowe życie w Chrystusie wg. Kol 3,5-25