Od modlitwy wspólnotowej do modlitwy osobistej

Materiał do spotkania w małej grupieI. Pytania do przemyślenia dla animatora oraz do dzielenia się na spotkaniu:

II. Przypomnienie: modlitwa wspólna wymaga porządku.

1Kor 14 — cały rozdział do przeczytania dla animatora, na spotkaniu można wykorzystać wersety 26-33

Ga 2,11-15

III. W czym liturgia chrześcijańska różni się od przedchrześcijańskiej?

Hbr 7,11-24 oraz 9,11-28 i 10,23-25 — długie fragmenty, ale b. ważne. Pytania zostawiam do rozeznania animatorom. Chodzi o zrozumienie, że liturgia chrześcijańska nie polega na jakimś ludzkim kapłaństwie, na ponownym składaniu ofiar, przebłagiwaniu Ojca na nowo, ale na wchodzeniu coraz głębiej w jedyną ofiarę, którą Jezus złożył raz Ojcu.