Świadectwo ewangelizacyjne

Podstawowe zasady składania œwiadectwa

Ukazuje moje spotkanie z Chrystusem.

1. Co uważasz za najważniejsze wydarzenie w życiu.

2. Co najważniejszego możesz uczynić dla drugiego w swoim życiu.

Powinno ukazać, jak druga osoba może oddać swoje życie Jezusowi (jest to świadectwo ewangelizacyjne).

Potrzeba realności, bez zbytnich wynurzeń, ważne, do kogo mówimy.

Plan świadectwa:

1. Moje życie przed spotkaniem z Jezusem

a. Jaki byłem.

b. Jak widziałem Boga.

c. Jakie poglądy, potrzeby.

d. Wokół czego koncentrowało się moje życie.

e. Moje relacje w rodzinie.

2. W jaki sposób spotkałem Jezusa

a. Reakcja.

b. Przeszkody do pokonania.

c. Jak wyglądało spotkanie.

3. Co zmieniło się po przyjęciu Jezusa

a. Problemy sprzed spotkania.

b. Jak wzrastam w wierze.

c. Jak widzę Boga.

d. Jak zmieniło się to, o czym mówiłem w 1 części.

Czego unikać:

a. Słownictwa niejasnego, ogólnikowego

b. Słownictwa charyzmatycznego

c. Niezrozumiałych skrótów (np. KWC)

d. Negatywnych opinii i stwierdzeń

 

Zasady:

1. Informacje konkretne bardziej przekonują niż ogólne.

2. Argumentacja wieloaspektowa jest mocniejsza.

3. Percepcja wielozmysłowa daje większy skutek.

4. Uwzględnienie za i przeciw daje lepsze rezultaty.

5. Argumenty mocne, przekonywujące dobrze jest przedstawić w pierwszym rzędzie.

6. Dobrze je powtórzyć na końcu.

 

Dobrze zacząć od wydarzeń, które mogą skupić uwagę słuchaczy.

 

Przedstawienie świadectwa

 

Kryteria oceny świadectwa:

1. Czy jasno przedstawiłem, jak można przyjąć Jezusa jako Pana, tzn. czy słuchający wie, co to znaczy przyjąć Jezusa jako Pana.

2. Czy są jakieś szczegóły, które można pominąć, a nie są istotne.

3. Co należy podkreślić.

4. Czy jest logiczne, zwięzłe, jasne.