Liturgia - modlitwa wspólnoty

Konspekt na spotkanie w małej grupie1Kor 11,17-34: Wieczerza Pańska ma być prawdziwym świętem wspólnoty, a nie indywidualnym przeżyciem.

1Kor 14,22-33 i Kol 3,16: Wspólna modlitwa to nie tylko Eucharystia

Dz 20,7-12: Do czego może doprowadzić przeciąganie kazania!