Społeczny wymiar dojrzałości chrześcijańskiej.

Konspekt konferencji1. Społeczny wymiar grzechu

Przykłady powiązań:

Grzechy:

2. Społeczny wymiar odpowiedzialności.

3. Życie we wspólnocie chrześcijańskiej.