Plan czytania Biblii, Nowy Testament w 260 dniSą dwa różne rodzaje czytania Pisma Świętego. Jeden — modlitewny — służy temu, by na bieżąco uzyskać od Boga prowadzenie w życiu. Pismo święte czytane w ten sposób zawiera odpowiedzi na pytania ważne dzisiaj. Drugi rodzaj czytania to studium. Służy ono temu, by przesiąknąć Słowem Bożym, by zyskać dogłębne zrozumienie Bożej woli i aby stale mieć podstawę do rozeznawania, co jest zgodne z tą wolą, a co nie. Plan czytania Biblii, który zawarty jest poniżej dotyczy tego drugiego rodzaju — studium.

Jak posługiwać się tym planem?

Na każdy dzień przeznaczony jest jeden fragment z Pisma Świętego (jeden rozdział). Najpierw poproś Boga o Ducha Świętego, aby pozwolił ci zrozumieć dzisiejszy tekst. Otwórz Pismo święte, przeczytaj Wprowadzenie do tego fragmentu, a następnie przeczytaj cały fragment, nie zatrzymując się na miejscach, których nie rozumiesz. Pomyśl chwilę, jakie jest główne przesłanie i sens tego tekstu? Następnie odpowiedz na pytania. Najlepiej, jeśli zrobisz to pisemnie. Spisywanie własnych myśli i natchnień bardzo sprzyja ich uporządkowaniu. Idealnie byłoby, gdybyś założył sobie zeszyt, w którym będziesz wpisywał te odpowiedzi oraz własne przemyślenia. Ważne, żebyś starał się zrozumieć dwie rzeczy: jaki jest ogólny sens czytanego fragmentu, odnoszący się do wszystkich oraz jak ten fragment odnosi się do twojego życia. W zrozumieniu tego pierwszego sensu mogą ci pomóc różne komentarze biblijne, np. Katolicki Komentarz Biblijny, wydany przez Vocatio (Warszawa 2004).

Jeśli zdarzy ci się opuścić czytanie Biblii w jednym dniu, możesz następnego dnia przeczytać dwa rozdziały, ale nie rób tego jeden po drugim, tylko zostaw przynajmniej godzinę przerwy, aby Słowo Boże mogło przeniknąć twoje myśli i dotrzeć do twojego serca.

Uwaga: "Nowy Testament w 260 dni" oznacza, że studiując Biblię codziennie, możesz przeczytać cały NT w 260 dni. Ale nie musisz! Kieruj się własnym rozeznaniem, jak dużo czasu możesz poświęcić na studium. Lepiej zrobić to wolniej, niż na siłę przelatywać kolejne rozdziały.

Nowy Testament:

Ewangelie:


Listy:
Będzie więcej...