Formacja animatora 2014/15

1. Posługa animatora — więcej niż „prowadzenie spotkania” [2014.10.25]

Uwaga: na następne spotkanie (29.11) proszę przygotować konspekt spotkania w oparciu o materiały z ww. pliku

2. Wyzwania w posłudze animatora [29.11.2014]

Uwaga: na następne spotkanie (13.12) proszę przygotować konspekt spotkania w oparciu o materiały z ww. pliku. Jeśli nie zdążysz zrobić pełnego spotkania, spróbuj przynajmniej przygotować fragment, aby móc go porównać z innymi konspektami przygotowanymi przez uczestników szkoły. To ważne, ponieważ część praktyczna podczas tej sesji będzie oparta właśnie na tych konspektach spotkań.

3. Tworzenie, adaptacja i praktyczne zastosowanie materiałów formacyjnych [13.12.2014]

Uwaga: na następne spotkanie (31.01) proszę przeczytać całą Ewangelię Marka.

4. Podstawowa wiedza biblijna: Nowy Testament — Ewangelie synoptyczne (1)

Uwaga: na następne spotkanie (21.02) proszę przeczytać całą Ewangelię Łukasza.

4a. Podstawowa wiedza biblijna: Nowy Testament — Ewangelie synoptyczne (2)

5. Rozwój w posłudze animatora i duchowość animatora

Uwaga: na następne spotkanie (25.04) proszę przeczytać cały List do Rzymian.

6. Podstawowa wiedza biblijna: Nowy Testament — Listy

Uwaga: na następne spotkanie (23.05) proszę zastanowić się i napisać odpowiedzi na następujące pytania:
1) Z jakimi trudnymi i nietypowymi sytuacjami (trudne osoby, trudne pytania, cisza, chaos, problemy życiowe itp.) spotkałeś się do tej pory na spotkaniach w małej grupie (jako uczestnik lub animator)?
2) Jakich sytuacji obawiasz się jako animator? Z czym – jak sądzisz – możesz sobie nie poradzić?

[7. Katolicka tożsamość: od nauczania Kościoła do zdrowego ekumenizmu]

Temat przeniesiony na po wakacjach 2015 r.

8. Animator wobec nietypowych sytuacji

Spotkania prowadzone są w sposób łączący teorię (wykład) z praktyką (zajęcia w małych grupach).

Materiały z letniej szkoły animatora znajdziesz tu: http://www.macminer.opoka.com.pl/sa/

macminer