Przewodnik po materiałach dla wspólnot

Jak można podzielić materiały, które mogą Wam się przydać przy tworzeniu lub prowadzeniu wspólnoty zaangażowanych chrześcijan? Na przykład tak:

  1. Materiały opisujące realnie istniejące wspólnoty lub dające wskazówki, jak powinna wyglądać prawdziwa wspólnota chrześcijańska. Dobrym przykładem takich materiałów są książki: Loren Cunningham, "Zwyciężanie w Bożym stylu", "Czy to naprawdę Ty, Panie", Jean Vanier, "Wspólnota". Czasem są to książki-świadectwa, czasem poradniki, czasem biografie. Wszystkie mogą być pożyteczne, bo pobudzają naszą wyobraźnię. Oczywiście Twoja wspólnota nie będzie dokładną kopią innej, ale warto się uczyć od innych.
  2. Materiały dla liderów wspólnot, służące ich własnej formacji i nauce słuchania Bożego głosu.
  3. Materiały służące do prowadzenia spotkań w małych grupach, tzw. konspekty. Te postaramy się omówić ze szczególną starannością.
  4. Materiały dla uczestników. Mogą to być broszurki, "notatniki" uczestnika, ulotki itp. Należy zawsze zachować wyczucie: w jednej grupie takie materiały będą pomocne, w innej mogą wprowadzić atmosferę sztuczności. Konkretny przykład: notatniki na poziomie ewangelizacyjnym bardzo dobrze sprawdziły się w Gliwicach, podczas ewangelizacji dorosłych (w średnim wieku) - pomagały skupić się na pytaniach i przemyśleć odpowiedzi. Ale w mniejszej miejscowości, w grupie osób starszych nie sprawdziły się zupełnie - dla tych osób ze środowiska wiejskiego pisanie czegokolwiek w notatniku było trudnością nie do przeskoczenia!
  5. Materiały o charakterze ogólnym, tzn. niespecyficznym dla wspólnot świeckich chrześcijan, ale bez których nie można się obejść. Na przykład, dobry komentarz biblijny (polecam zwłaszcza Katolicki Komentarz Biblijny, Vocatio 2004), Katechizm Kościoła Katolickiego, Konkordancja Biblijna, podręczniki teologiczne, duszpasterskie, metodyczne itp.

Istnieją lepsze i gorsze pomoce/materiały dla wspólnot. Ideą "przewodnika" jest wskazanie tych lepszych (spośród wydanych drukiem) oraz przedstawienie moich i Waszych konspektów spotkań, katechez, konferencji itp.


macminer