Inspiracje i inne teksty Sławka Zatwardnickiego.

...Uwaga. Mocne. Nie czytać bez znieczulenia...