ENC

Więcej o ENC

Nasze wspólnoty identyfikują się z wartościami sieci RELaY, które obejmują:

 • budowanie jedności między chrześcijanami
 • aktywne zaangażowanie w re-ewangelizację Europy
 • służenie Kościołom w Europie i uznawanie autorytetu tych Kościołów
 • aktywne uczestnictwo świeckich – zwłaszcza młodzieży – w posłudze chrześcijańskiej
 • uznanie Credo Kościołów zgodnie z Tradycją. Jako wspólną podstawę doktrynalną (minimalną) przyjmujemy tzw. Atanazjańskie wyznanie wiary (czyli Skład Apostolski), jednocześnie zachęcając wszystkich członków do zachowania pełnego nauczania własnego Kościoła.

Należymy do sieci, ponieważ

 • Dobrze jest należeć do dużej rodziny
 • Chcemy pomagać sobie w pracy nad rozwijaniem naszych wspólnot,
 • Razem łatwiej jest nam wprowadzić w życie wartości, które powierzył nam Bóg,
 • Potrzebujemy ponadnarodowej wymiany zasobów i darów duchowych,
 • Wierzymy, że razem lepiej wypełnimy naszą misję dla Europy,
 • Razem jesteśmy silniejsi i skuteczniejsi w niesieniu posługi Kościołom i naszym narodom,
 • Razem jesteśmy silniejszym głosem prorockim,
 • Liderzy naszych wspólnot mogą wspierać się wzajemnie, razem jesteśmy bardziej efektywni w zakładaniu wspólnot "trzeciej drogi".

ENC powinna być siecią ...

 • W której szanujemy odrębność poszczególnych wspólnot, a jednocześnie deklarujemy dobrowolną współzależność.
 • W której liderzy mają bardzo szczere i otwarte relacje oparte na wzajemnym zaufaniu, szacunku i wsparciu.
 • Która nie potrzebuje rozbudowanej organizacji i struktury. Powołany został komitet koordynujący (Steering Committee), w skład którego wchodzą reprezentanci wszystkich regionów Europy, który:
  • Nadzoruje rozwój sieci oraz wyznacza zespół wykonawczy. Zespół wykonawczy zajmuje się logistyką w ENC.
 • Która sprzyja powstawaniu autonomicznych narodowych sieci wspólnot.
 • Która nie jest celem sama w sobie, ale pozostaje świadoma swojego powołania, którym jest służba Kościołom i narodom w Europie.
 • Która podtrzymuje zasady wolontariatu, własnej inicjatywy, spontaniczności, lojalności oraz odpowiedzialności za siebie samych (jako liderów) oraz za nasze grupy.
 • W której istnieje poczucie współwłasności.

Podstawą funkcjonowania sieci jest coroczne zgromadzenie liderów wspólnot należących do ENC

 • Wszystkie wspólnoty należące do ENC zobowiązują się do oddelegowania przynajmniej jednego reprezentanta na zgromadzenie.
 • Zgromadzenia mają charakter forum.
 • Zgromadzenia mają na celu wzmocnienie "relacji rodzinnych" w sieci.
 • Zgromadzenia powinny być czasem odnowy w duchu poprzez wstawiennictwo, uwielbienie, posługę oraz budowanie przyjaźni.
 • Chcielibyśmy pomagać sobie jako liderzy, a także nieść pomoc naszym wspólnotom poprzez nauczanie oraz służbę proroczą
 • Mamy nadzieję, że spotkania liderów ułatwią strategiczną współpracę między wspólnotami

Komentarz (MG):

 1. W praktyce spotkanie ENC odbywa się co drugi rok, na przemian ze spotkaniem RELaY-u, które ma podobny charakter, jednak obejmuje szerszy krąg wspólnot.
 2. "Forum" oznacza szereg konferencji połączonych ze wspólną modlitwą (uwielbienia, wstawienniczą i inną) oraz spotkaniami w grupach tematycznych.
 3. Poprzednie spotkania odbywały się w: Nowych Hradach (RELaY 2000, Cz), Fuldzie (ENC 2001, De), Bratysławie (RELaY 2002, Sk) [Foto1], [Foto2] i Bratysławie (ENC 2003, Sk) [Galeria1], [Galeria2]
 4. Następne spotkanie planowane jest na marzec 2004 w Budapeszcie.

© macminer. Ostatnia modyfikacja 31.08.2003 20:06