Oto teksty proroctw i słowa poznania, które zostały napisane na kartce na "polskim stanowisku modlitewnym" podczas spotkania ENC w marcu 2003:

For a move of God among the youth Za poruszenie Boga między młodzieżą
God wants to change the financial situation in Poland. There is a kind of course (curse?) of poverty in Poland - which is needed to be broken through! Bóg chce zmienić sytuację finansową w Polsce. Jest jakiegoś rodzaju przekleństwo ubóstwa w Polsce, które musi zostać przełamane.
I love this nation! Kocham ten kraj!
Zlomenie ducha falosnej naboznosti a naplnenie vsetkych chramov novym uctievanim mena Jezis. Złamanie ducha fałszywej pobożności i napełnienie wszystkich kościołów nową czcią imienia Jezus
Praise God for the hospitality & humility in service - let God use this gift for service in leadership! Chwała Panu za gościnność i pokorę w służbie - niech Bóg wykorzysta ten dar w służbie przywództwa!
I've got a cry from the Lord for your poors! Słyszę wołanie (płacz?) Pana za waszymi ubogimi!
God is really glad with Poland! Bóg naprawdę zadowolony jest z Polski!
Prebudenie knazov, komunit, novy ohen Przebudzenie księży, wspólnot, nowy ogień
Znova ziskanie chuti soli Ponowne odzyskanie smaku soli.