Proroctwo dla Polski

24 października 2007 A.D.

 

Słuchajcie wy, którzy nauczyliście się przerabiać moje słowo na wasz użytek i obracacie je w oręż dla waszych ziemskich potyczek.

Prawo i sprawiedliwość potrzebuje miłosierdzia.

Bez miłosierdzia prawo nie działa sprawiedliwie.

Ale ten, kto chciałby w imię miłosierdzia zapomnieć o prawie i sprawiedliwości, ten odrzuca prawdę i wierność.

Proście, orędujcie, nie zapominajcie o mocy słowa. Pan nie wzniesie swego domu, jeśli wy nie przyłożycie waszej ręki do budowy. Ale i wy nie zbudujecie sobie mieszkania, gdy zapomnicie wołać do Pana.

To, co budujecie teraz, rozpadnie się na waszych oczach, bo zapomnieliście o Tym, który jest Sprawiedliwy. Wasz dom pozostanie pusty. W waszym mieszkaniu wicher mieszkać będzie. Wasz los będzie przestrogą dla narodów. Nawróćcie się do Mnie, teraz jest czas. Czy wasze serce jest przy Mnie? Czy też przy waszych kasach i sklepowych półkach?

Ty, który uważasz samego siebie za człowieka wykształconego, kim jesteś? Czy masz już dość wykształcenia, by całkiem zasłoniło ci prawdę? Czy zdobyłeś już wszystko, czego pragnęła twoja dusza? A za ile sprzedałeś swoją duszę? Czy swoje dzieci ofiarujesz Mi, czy raczej molochowi multimediów? Czy telewizor, komputer i telefon komórkowy naprawdę zastąpi ci miłość, wierność i szczęście rodzinne? Co robisz ze swoim czasem? Policz, zobacz, przelicz raz jeszcze. Połóż na wadze godziny, które oddajesz Mi oraz godziny, które oddajesz mamonie. Kto dzisiaj jest twoim bogiem?

Ja, Bóg zazdrosny, Bóg miłujący, dzisiaj czekam na ciebie. Powróć do mnie, a twoja dusza rozsmakuje się w pokarmie, którego dotąd nie znałeś. Postawię cię na przedzie ludu, a moja łaska będzie blisko ciebie.

Szukaj Mnie, a ja dam Ci się znaleźć.

Pytacie mnie: „Gdzie? W Krakowie czy w Toruniu?” Czy Ja jestem Bogiem, któremu miła nieprawość? Czy inaczej patrzę na jedne dzieci, inaczej na drugie? Czy moje serce nie jest dla wszystkich, którzy szukają Mnie szczerze? Uznajcie, że Ja jestem Pan i porzućcie swoje spory i mowę przewrotną, a moja sprawiedliwość zajaśnieje pośród was jak jutrzenka.

 

Słowo Pana (Iz 59,14-19).
Wyjaśnienie: Słowa te usłyszałem na modlitwie, po lekturze tekstu Izajasza. Nie wiem, czy jest to proroctwo w ścisłym sensie, czy tylko słowo natchnione, ale na pewno jest inspirowane modlitwą i lekturą tekstu Izajasza. Jeśli czujesz, że słowo to wywołuje głębokie poruszenie w twoim sercu (a nie np. poczucie zamętu lub bliżej nieokreślonego niepokoju), to powinieneś je potraktować poważnie - jako słowo przeznaczone także dla ciebie.