PROROCTWA/Słowa usłyszane na modlitwie
z rekolekcji wspólnot na Górze św. Anny — lipiec 2004 :

•obraz : Nad nami wielka chmura, z której ma spaść deszcz a wielu ludzi ma pootwierane parasole. Deszcz oznacza Ducha Świętego. Ludzie z parasolami boją się otworzyć na Niego.

Wezwanie: zamknąć parasole i otworzyć się!

•obraz dużego okrętu, który przedstawia Jezusa i nas, jako małych okrętów płynących za Nim. Duch Święty jako Wiatr popycha nas do przodu.

•Łk 9,23-27 „ Potem mówił do wszystkich: << Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów. Zaprawdę powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże>>”

•obraz wielu dzbanków, których się leje woda ( obfitość Ducha Świętego). Wezwanie, aby się nie lękać i otworzyć, dać się zmoczyć.